NOLIKUMS

GHETTO FAKTORS 2017

Powered by FIRST Dacha

17.02.2017. - 26.05.2017.

SEKO SAVAM SAPNIM! 

 

 

1.    Ghetto Faktors ir vokālās mūzikas / dziedāšanas konkurss, kura galvenie organizatori ir kustība “Ghetto Games” un mūzikas klubs “FIRST Dacha”.

2.    Ghetto Faktors konkursa mērķi ir:          

2.1.  dot iedrošinājumu talanta atrašanai un attīstībai;

2.2.  sniegt iespēju konkursantam saskatīt perspektīvu mūziķa karjerai;

2.3.  iepazīstināt konkursantus ar mūzikas industrijas darboņiem un profesionāļiem, tādējādi veicinot lielāku izpratni par attiecīgo jomu;

2.4.  izcelt konkursanta spējas un prasmi, kas paspilgtina personību, neliekot uzsvaru uz atpazīstamības un popularitātes veicināšanu;

2.5.  veicināt godīgumu, sniedzot visiem dalībniekiem vienādas iespējas;

2.6.  dot platformu talantīgiem cilvēkiem izpausties, attīstot kvalitatīvas un konkurētspējīgas mūzikas industrijas vidi Latvijā.

3.    Ghetto Faktors projektā dalību var un drīkst ņemt JEBKURŠ, neatkarīgi no dzimuma, tautības, rases, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem, sociālā stāvokļa sabiedrībā, muzikālās pieredzes un vecuma, bet konkursantiem, kas jaunāki par 16 gadiem jābūt līdzi uz visām atlasēm pilngadīgam aizbildnim. Ghetto Faktors ir ne tikai par mūziku, bet arī par vienlīdzību un iespēju došanu ikvienam.

4.    Ja Tu domā, ka Tev ir talants dziedāšanā vai, ja esi pārliecināts, ka spēsi pozitīvi pārsteigt žūriju ar savu vokālu, balss tembru, opermākslu, skatuves cilvēkam (mūziķim) piemītošu harizmu vai jebkādu citu vokālās mūzikas izpausmes veidu – piesakies!

5.    Viens dalībnieks ņemt dalību konkursa atlasē var tikai vienā no atlašu norises vietām (Reģistrācija tikai vienreiz)

6.    Par piedalīšanos “Ghetto Faktors” projektā NAV jāmaksā dalības maksa.

7.    Atlases pirmā kārta

7.1.  Atlasē a cappella (dziedāšana neizmantojot mūzikas instrumentus un muzikālu pavadījumu) versijā žūrijas priekšā jāizpilda jebkāda pēc savām vēlmēm izvēlēta dziesma vai mūzikas fragments jebkādā mūzikas žanrā un jebkādā valodā. Priekšnesuma aptuvenais pieļaujamais ilgums – 30 sekundes līdz vienai minūtei.

7.2.  Rezervē jābūt sagatavotai vismaz vēl vienai stilistiski atšķirīgai dziesmai, kuru žūrija, ņemot vērā apstākļus, var lūgt Tev izpildīt.

7.3.  Lai Tu tiktu uz atlasi, Tev pēc projekta nolikuma izlasīšanas, jāizvēlās 2 dziesmas, kuras izpildīsi a capella. Seko līdzi jaunumiem Ghetto Faktors (www.facebook.com/ghettofaktors) un Ghetto Games (https://www.facebook.com/ghettogames/?fref=ts) Facebook vietnē, kā arī citos sociālajos tīklu profilos un Ghetto Faktora mājas lapā ghettofaktors.lv un ierodies uz atlasi sev tuvākajā pilsētā noteiktajā dienā. Katrā no Ghetto Faktors izvēlētajām pilsētām atlasei tiks veltīta viena pilna diena, tā ka nenokavē!

 

7.4.  Pēc pirmās atlases informācija par Ghetto Faktors dalībniekiem un konkursu tiks publiskota, gan rakstiskā veidā, gan arī video atskatos Ghetto Games sociālajos tīklos:

www.ghettofaktors.lv

www.facebook.com/ghettofaktors

www.facebook.com/ghettogames

www.instagram.com/ghettogames

www.twitter.com/ghettogames

www.draugiem.lv/ghettogames

www.youtube.com/ghettotvlv

8. Atlases otrā kārta

8.1.  Iekļūstot otrajā atlases kārtā, dalībniekiem ir jāuzstājas žūrijas priekšā ar paša izvēlētu dziesmu (max. 3 min) mūzikas pavadījumā (fonogramma bez vārdiem), kas laicīgi ir jāsagatavo un jāņem līdzi. Fonogrammai jābūt mp3 vai wav formātā un tā ir jāiedod ar zibatmiņu.

8.2.  Dalībniekus vērtē un Ghetto Faktora pusfināliem izvirza žūrija.

8.3.  Otrā atlases kārta norisinās Rīgā, mūzikas klubā First DACHA.

9.    Pusfināli

9.1.  Pēc abām atlases kārtām seko pusfināli, kurā dalību turpina 30 dalībnieki.

9.2.  Kopā būs divi pusfināli, katrā ar savu priekšnesumu uzstājas 15 dalībnieki, no kuriem 5 (kopā 10) tiks izvirzīti tālāk uz finālu. Vērā tiek ņemts gan žūrijas, gan skatītāju balsojums.

9.3.  Pusfinālā konkursantiem jāipilda 1 dziesma pilnā garumā (ap 3 min.). Dziesmas, ko konkursanti izpildīs, tiks saskaņotas ar Ghetto Faktora komandu konkursa norises laikā.

9.4.  Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija, ko būs izvēlējusies un sastādījusi Ghetto Faktora komanda.

9.5.  Gan video balsošanas termiņi, gan katru kārtu uzstāšanās laiki tiks izziņoti gan dalībniekiem individuāli, gan publiski Ghetto Games iepriekšminētājos sociālajos tīklos projekta norises laikā. Tie var mainīties atkarībā no apstākļiem un pašiem dalībniekiem, taču neatkarīgi no tā – visa nepieciešamā informācija tiks regulāri atjaunota un būs pieejama galvenajos Ghetto Faktors projekta sociālajos tīklos. Galvenokārt ghettofaktors.lv / facebook / instagram un youtube vietnēs.

9.6.  Sākot ar pirmo pusfinālu uzstāšanās notiks ar mūzikas pavadījumu, ko nodrošinās konkursa rīkotāji. Sākot ar pirmo pusfināla nedēļu dalībniekiem tiks nodrošinātas un būs pieejamas mēģinājuma telpas ar nepieciešamo mūzikas inventāru, kā arī vienu reizi nedēļā notiks meistarklases ar kādu Latvijā pieredzējuša un atpazīstama mūziķa vai industrijas eksperta iesaisti. Vieta un laiks tiks paziņots un saskaņotas ar katru dalībnieku individuāli.

10.  Fināls

10.1.     Dalību finālā turpina 10 labākie Ghetto Faktors konkursa dalībnieki.

10.2.     Fināla posmā dalībniekiem jāizpilda dziesma (aptuveni 3 min.) noteiktā tematikā, kas būs izvēlēta no Ghetto Faktora organizatoru puses.

10.3.     Dalībniekus vērtēs un uzvarētāju noteiks Ghetto Faktors konkursa žūrija.

11.    Žūrija

11.1. Žūrijas balsošanas princips ir 10 baļļu sistēma. Žūrijas lēmums ir galīgs un nemaināms. Tas tiek pieņemts balstoties gan uz vērtēšanas kritērijiem, gan Ghetto Games principiem un vērtībām: godīgumu un taisnīgumu.  

11.2. Žūrijas vērtēšanas kritēriji:

  •  muzikālā sagatavotība,
  •  vizuālā tēla sagatavotība (atbilstība tēlam, dziesmai, videi, utt.),
  •  šova elementu izmantošana (gatavība “lielajai skatuvei’’),
  •  personības faktors (pēc sarunām / anketām izvirzītie mērķi saskan ar Ghetto pamatvērtībām).

! Konkursa laikā ir pieļaujama citu žūrijas locekļu piesaistīšana un žūrijas sastāvs var mainīties, nebrīdinot konkursantus.!

11.3. Uz finālu izvirzītos dalībniekus žūrija paziņos pēc katra pusfināla.

 

12.    Projekta norises vieta paredzēta mūzikas klubā FIRST Dacha (adrese: Andrejostas iela 4, Rīga / ww.firstdacha.com)

12.1. Ghetto Faktors apņemās nodrošināt visu tehniski nepieciešamo inventāru un resursus veiksmīgai un kvalitatīvai katra dalībnieka performancei norisei (skatuves, skaņas, gaismas, audio operatora pakalpojumi utt.).

12.2. Ghetto Faktors pret visiem dalībniekiem izturēsies līdzvērtīgi, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, muzikālās profesionalitātes utt.

13.    Piedaloties projektā Ghetto Faktors, dalībniekam ir nepieciešamība būt piereģistrētam un lietot vismaz vienu no sekojošajiem sociālajiem tīkliem: Facebook / Instagram / Twitter / Snapchat / Draugiem. Dalībnieks apņemās regulāri atjaunot ziņu plūsmu katrā no šīm platformām (saturs ar katru dalībnieku tiks apstiprināts individuāli), tādējādi veidojot savu personīgo publisko tēlu un nesot sociālo atbildību pret šo projektu kopumā. Šis uzstādījums nav strikti obligāts un noteicošs, taču, mūsuprāt, tas var palīdzēt pašam dalībniekam veicināt savas sekmes un rezultātus konkursa norises gaitā (piemēram, ņemt vērā ieteikumus uzstājoties, iedvesmoties no laba vēlējumiem vai vienkārši veidot un vairot savu sekotāju skaitu).

14.    Dalībniekiem, kuri būs kvalificējušies uz kādu no pusfināliem un vēlāk arī finālu, pašiem jānodrošina sev naktsmājas Rīgā.

 

! Ghetto Faktors nenodrošina dalībnieku izmitināšanu, tādēļ, ja esi no ĀRPUS RĪGAS, pirms piesakies pārliecinies, ka Tev Rīgā būs naktsmājas!

15.    Galvenā balva

15.1. Projekta uzvarētājs saņem iespēju ierakstīt dziesmu profesionālā skaņu studijā Latvijā. Sadarbībā ar Ghetto TV un uzfilmēt šai dziesmai videoklipu. Visus izdevumus sedz Ghetto Games. Tāpat projekta uzvarētājs saņem iespēju kā minimums vienas Ghetto Games sezonas garumā uzstāties lielākajos Ghetto Games organizētajos pasākumos visā Latvijā. Ghetto Faktors ir gatavi maksimāli iesaistīties un palīdzēt visā nepieciešamo darbību veikšanā, lai nodrošinātu projekta uzvarētāja kļūšanu par augstas klases mūziķi.

16.    Atceries – Ghetto Faktors ir projekts mūziķim, nevis grupai. Mēs meklējam vienu īpašu vokālistu, nevis ansambli.

17.    Ghetto Faktora konkursa norises laiks ir 15.02.2017. - 26.05.2017.

18.    Rezumē:

Izlasi nolikumu -> pārliecinies par naktsmājām projekta norises laikā Rīgā ->  seko līdzi informācijai par atlasēm  -> aizpildi pieteikuma anketu -> sagatavojies atlasēm -> regulāri pārbaudi e-pastu un esi sasniedzams -> seko līdzi jaunumiem Ghetto Games sociālajos tīklos:

   www.ghettofaktors.lv

   www.facebook.com/ghettofaktors

   www.facebook.com/ghettogames

   www.instagram.com/ghettogames

   www.twitter.com/ghettogames

   www.draugiem.lv/ghettogames

   www.youtube.com/ghettotvlv

 

Aizpildot un iesniedzot anketu, Tu apstiprini, ka esi iepazinies ar visiem nolikuma punktiem un piekrīti projekta dalības noteikumiem.

Par visiem jautājumiem un neskaidrībām saistībā ar Ghetto Faktors projektu rakstīt uz ghetto.faktors@gmail.com 

  •  

 

(aizpildot un iesniedzot anketu Tu apstiprini, ka esi iepazinies ar visiem nolikuma punktiem un piekrīti projekta dalības noteikumiem).
Par visiem jautājumiem un neskaidrībām saistībā ar Ghetto Faktors projektu rakstīt uz ghetto.faktors@gmail.com